หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๘๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-14 14:27:35


ผศ.ดร โกมล  ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมงานครบรอบ ๘๐  ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ที่มา : ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี