หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ชาวสวนสุนันทา ร่วมใจทำความดีในโครงการ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day
ชาวสวนสุนันทา ร่วมใจทำความดีในโครงการ“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” Big Cleaning Day

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-14 14:19:39


ผศ.ดร.โกมล ไพศาล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นำทีมบุคลากรสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เป็นโครงการฯ ที่เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในชุมชนและสังคมให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยร่วมกันทำความสะอาดถนน ท่อระบายน้ำ และบริเวณโดยรอบ เนื่องในงานครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา




ที่มา ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี