หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม Concept ภารกิจพิเศษ งานครบรอบ80ปี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม Concept ภารกิจพิเศษ งานครบรอบ80ปี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-05 15:10:42


วันที่ 3 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตาม Concept ภารกิจพิเศษ (Special Mission) โดยประธานแต่ละกิจกรรมได้นำเสนอความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมตามลำดับ การจัดทำแสตมป์ การประชาสัมพันธ์การจัดงาน การจัดสร้างวัตถุมงคล การจัดทำหนังสือครบรอง 80 ปี การรับรองต้อนรับแขกผู้มีเกียริที่เข้าร่วมงาน การเตรียมสวัสดิการและของที่ระลึก ประสานงานการใช้พื้นที่ งานรักษาความปลอดภัย การจราจรและโสตทัศนูปกรณ์ รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมในที่ประชุม

ที่มา : กองนโยบายและแผน