หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม
กองพัฒนานักศึกษา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองฯ เตรียมจัดกิจกรรมช่วงเดือนธันวาคม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-12-13 10:03:12


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 น. กองพัฒนานักศึกษา โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป จัด การประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาตามพันธกิจและเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเดือนธันวาคม โดยมี ผศ.ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผศ.สิริอร จันทร์จำปา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการกำหนดจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ได้แก่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ในการร่วมริ้วขบวนและการวางพานพุ่มดอกไม้ นอกจากนั้น ในวันที่ 10 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งผศ.สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี เป็นผู้แทนถวายพานพุ่มดอกไม้ ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2561 กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสวนสุนันทาปันน้ำใจ เพื่อเป็นการร่วมแรงร่วมใจมอบสิ่ดีๆให้กับสังคม ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สุดท้ายการประชุม กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรและเป็นการเฉลิมฉลองก่อนสิ้นปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงเช้าจะเป็นการจัดพิธีทำบุญถวายแด่พระเจ้าบรมวงเธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี และในช่วงเย็นของวันเดียวกัน กำหนดจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 2561
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา