หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)
โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-09-27 15:42:39

โครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์)

-------------------------------------

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 บุคลากรสำนักงานอธิการบดีร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยตามโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย (ทุกวันศุกร์) เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นวัง สร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่รณรงค์ให้บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์