หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-26 09:20:28เวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานอธิการบดี  ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานต่อคณะกรรมการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 45 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดระดับดำเนินการ จำนวน 16 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับเจ้าภาพ จำนวน 29 ตัวชี้วัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1

ที่มา  ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง