หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพานพุ่มในวันรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมวางพานพุ่มในวันรัฐธรรมนูญ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-12-14 09:36:00         วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาองค์การนักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

         ซึ่งในช่วงเวลา 07.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เป็นผู้แทนร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม  ของทุกปี โดยเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา