หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น"
อบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-01-22 09:50:07

         ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญบุคคลากรและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนข่าวภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้ (Basic Writing Techniques for English PR News) เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเขียนข่าวเป็นภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงานได้อย่างถูกต้อง โดย อาจารย์เชาวรัตน์ ยงจิระนนท์ Global Editor Teachsauce ผู้ประกาศข่าวภาษาอังกฤษ และผู้ดำเนินรายการที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี การันตีด้วยรางวัลชนะเลิศในรายการ UBC-BBC Young Journalist Award และอาจารย์ภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-160-1251 หรือ email: iao@ssru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561