หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > รองฯ กิจการนศ. ร่วมตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน 89 รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ 2
รองฯ กิจการนศ. ร่วมตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน 89 รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-11 09:10:56


วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนนาถ มีนะนันทน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาและกิจการศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังมือ องค์การนักศึกษา และชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียง ที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วแผ่นดิน 89 รูป เพื่อถวายพ่อแห่งแผ่นดิน ปีที่ 2 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ด้วยเช่นกัน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อแห่งแผ่นดิน” อีกด้วย


ข่าว: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร/นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายนิพนธ์  ชัยพฤกษทล

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา