หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-12 10:09:36


บ่ายวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2562  บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพ (กองนโยบายและแผน) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5