หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระสมภพ รัชกาลที่ 9

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-12-13 10:56:35


วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิดลตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนั้น ในพิธีดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากทุกภาคส่วน อาทิ รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี, คณบดี, ผู้อำนวยการสำนัก/ศูนย์, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งในช่วงเช้าประธานในพิธี ได้ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยการถวายภัตตาหารเช้า ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศล ถวายผ้ามหาบังสุกุล ถวายจัตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ รับพร ต่อจากนั้น ผู้บริหาร พร้อมด้วย บุคลากร และนักศึกษา ร่วมตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดีข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา