หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-12 13:30:22


12 ตุลาคม 2561  ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 261  ณ ลานกิจกรรมชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4   โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธาน
ที่มา: ฝ่ายอำนวยการ กองกลาง