หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณากระบวนการสร้างคุณค่ามหาวิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพิจารณากระบวนการสร้างคุณค่ามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-30 13:28:11


เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยงานบริหารงานคุณภาพ และงานแผนและงบประมาณ เข้าร่วม การประชุมทบทวนกระบวนการงานสร้างคุณค่า ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 จัดโดยกองนโยบายและแผน โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานที่ประชุม

ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดทำกระบวนการพัฒนานักศึกษา และกระบวนการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย โดยทุกกระบวนการเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา