หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-27 09:56:20


วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. สำนักงานอธิการบดี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล และคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของสำนักงานอธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ เทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลศาลายา ในการนี้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนของทางเทศบาลตำบลศาลายา เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการดำเนินงานตามที่ได้ทำความร่วมมือร่วมกันไว้ที่มา : งานอำนวยการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี