หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > ปปช site visit แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคล
ปปช site visit แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-30 14:34:13


บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการมาเยี่ยมชม (site visit) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32
ที่มา : กองนโยบายและแผน