หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-08-24 13:24:45

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 1 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 2 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 3 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 4 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 5 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 7 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 8 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน.pdf

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 10 เดือน.pdf