หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > พิจารณาปรับร่าง GUR 2561
พิจารณาปรับร่าง GUR 2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-10-05 15:20:19


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างคู่มือรายงานมหาวิทยาลัยที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2561 กับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่มา : กองนโยบายและแผน