หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > เปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับ งานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic”
เปิดงานอย่างเป็นทางการ สำหรับ งานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-15 11:08:56


 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ในระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัสวนสุนันทา ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ได้ทำการเปิดงานอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อย ในธีม ครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา “Smart and Classic”  โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีบรรยายพิเศษ เรื่อง  keynote speech on “ Thai Education: Turn Crisis into Opportunity”


ในช่วงเช้าของพิธีเปิด เมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึง คณะทีมผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ร่วมต้อนรับ นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต่อจากนั้น เมื่อเข้าสู่พิธีเปิดงาน คุณกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวรายงานถึงประวัติความเป็นมา แนวทางการจัดงานบนฐานคิด Smart and Classic  อันหมายถึงความต้องการที่จะนำเสนอความฉลาดหลักแหลมน่ามอง  มาผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมอันทรงคุณค่าของสวนสุนันทา จนทำให้เกิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ขึ้นอย่างเต็มภาคภูมิ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี คุณกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหาร ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา