หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-05-17 10:28:57

              บ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 สำนักงานอธิการบดีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 3/2561 ในการประชุมมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการฝาก URL กับหน่วยงานภายนอก รายงายผลตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของสำนักงานอธิการบดี เพื่อช่วยกับผลักดันการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยต่อไป

Download>> ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf