หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพ “การเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด”
กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมอาชีพ “การเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2018-11-15 11:01:18


 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายวินัยนักศึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์  โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ได้ฝึกอาชีพอิสระและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพในอนาคต    ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้ ได้จัดเป็นการอบรมการเพนท์แก้วและการจัดสวนขวด ขึ้นนับเป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ภายในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดี
ข่าว: นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล

แปล: นางสาวอัจฉราพรรณ ได้พร 

ตรวจ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง

ภาพ: นายสิทธิศักดิ์ กิ่งจันมน

งานประชาสัมพันธ์ฯ กองพัฒนานักศึกษา