หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > สำนักงานอธิการบดี คว้า “รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ”
สำนักงานอธิการบดี คว้า “รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักงานอธิการบดี
2019-01-08 14:31:42


คืนวันที่ (26 ธ.ค.2561) สำนักงานอธิการบดี  คว้า  “รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ  (Excellent Budget Management Awards) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และคณะวิทยาการจัดการ โดยมี ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  เป็นผู้ขึ้นรับมอบโล่รางวัลจาก รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการงบประมาณ