หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม
กิจกรรม

พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 256 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบ ...
2019-11-14 10:10:21
"การพัฒนาและการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย"
เช้าวันนี้ 25 กันยายน 2562 นำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ &quo ...
2019-10-16 09:32:14
ร่วมแสดงมุทิตาจิตอวยพรและมอบกระเช้าแก่นายกร ทัพพะรังสี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 74 ปี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ผศ.ดร.โกมล ไพศาล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตอวยพรแ ...
2019-09-25 11:02:36
การฉลองในวาระ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
วันที่ 2 กันยายน 2562 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วม “ ...
2019-09-13 09:42:36
แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2562   ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำโดยอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิ ...
2019-09-13 09:38:02
การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Universiti Teknologi Mara Kedah Malaysia (UiTM)
วันที่ 27 สิงหาคม 2562  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จัดการต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Peers Club Unive ...
2019-09-13 09:34:11
SSRU KM SHARE & LEARN 2019 แบ่งปันความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรม ...
2019-09-12 09:09:27
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม ...
2019-09-12 09:06:36
ข่าวย้อนหลัง